Raporty giełdowe EBI

Raport z dywidendy

24-05-2019 18:55:36 | Bieżący | EBI | 19/2019

Zarząd spółki EKOBOX S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2019 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2018 w zakresie kwoty
1 095 169,46 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) w ten sposób, że:

1)przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 653 869,46 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści sześć groszy);

2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 441 300,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 28.06.2019r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18.07. 2019r.
Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 44.130.000 akcji (serii A, B oraz C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi 1 grosz..
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Ryszard Iwńczyk - Prezes Zarzadu
  • Łukasz Milner - Wiceprezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

tel. +48 41 361-97-13

fax. +48 41 361-97-14

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"